دستگاه چاپ بنرمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTکاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارس

گرانی دستمزد بازیگران از کِی باب شد؟/ عسگرپور: اصناف کف قیمت دستمزدها را تعیین کنند