پیام تسلیت وزیر کار و رفاه در پی درگذشت «علی لندی»