افزایش ۳ برابری مرگ و میر ناشی از آمفتامین در آمریکا