سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کرده است