اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حامیان «دیپلماسی التماسی» از زبان مذاکره چیزی می‌دانند؟!/ به اعتراضات خیابانی فرصت دهید تا تکمیل شود!