اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند