۲۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت وارد مدار شد/ اولویت با جایگاه‌های بین شهری است