اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مسیر دولت سابق درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی خطرناک و غیرقابل تداوم بود