جلیلی: استاندار جدید آذربایجان شرقی در پیشگاه خدا و مردم عزیزتر شد