چرا این پرسپولیس حریف الهلال نشد؟/ چشم روی واقعیت‌ها نبندیم!