سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: نباید جلوی اکران فیلم‌های قابل اصلاح را گرفت

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: نباید جلوی اکران فیلم‌های قابل اصلاح را گرفت