جزئیات پرونده«سارق بادام هندی» از زبان سخنگوی قوه قضائیه