اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طرح «حمایت از کارخانجات» به دلیل ابهام به کمیسیون صنایع مجلس بازگشت