اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ادامه بررسی پرونده زندانیان برای تطبیق با معیارهای عفو گسترده