رئیس سازمان اورژانس کشور: ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس فرسوده‌اند

رئیس سازمان اورژانس کشور: ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس فرسوده‌اند