حمله تند یک استقلالی به اسکوچیچ/ الان وقت حال گرفتن از کسی نیست