واکنش پیمان جبلی به حواشی و شایعات/ هیچکدام از شنیده‌ها صحت ندارد

واکنش پیمان جبلی به حواشی و شایعات/ هیچکدام از شنیده‌ها صحت ندارد