فدراسیون فوتبال: وضعیت VAR تا دو هفته آینده مشخص می شود