۱۲۴ نفر طی شبانه روز گذشته بر اثر کرونا فوت کردند/ ۷۰۸۱ مبتلای جدید