حکایتی از حضور رهبر انقلاب چند روز قبل از «آغاز جنگ تحمیلی» در ایلام +عکس

حکایتی از حضور رهبر انقلاب چند روز قبل از «آغاز جنگ تحمیلی» در ایلام +عکس