بستری ۷۹۰ بیمار کرونایی در شبانه‌روز گذشته در تهران