اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تبدیل مجازات ۵۲ اعدامی به حبس/ ۱۳ محکوم امنیتی در میان عفوشدگان