اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زمان مورد نیاز امیکرون برای درگیر کردن افراد چقدر است؟