خطیب زاده: مذاکرات وین طی چند هفته آینده از سر گرفته می‌شود