عزیزی خادم: میزبانی‌مان در دیدار با کره جنوبی به VAR گره خورده است