اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تماس تلفنی رئیس جمهور با استاندار کرمان