اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسلامی: آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتار حرفه‌ای داشته باشد