اعلام زمان برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک و پارالمپیک