لزوم تحلیل جامعه‌شناختی و روانشناختی از نقش عنصر دین در دفاع مقدس/ مسئولان شوراهای شهر بدانند که شهرها باید به نام شهیدان مزیّن شوند