اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشجویان تحرکات دشمن را دشمن‌تراشی ندانند