ثروتمندان کتاب نمی خوانند! هدف …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …نماینده فروش پرده زبرا ، پرده کرکره …فروش مقوای کرافت و سوپرکرافت

اگر تحریم‌ها برود، صنعت موشکی قابل معامله است/ وضع فعلی تقصیر منتقدان دولت است