اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حمله به اوکراین بهای سنگینی در پی خواهد داشت