توافقنامه ایران و سوریه تا سه ماه آینده اجرایی می‌شود/ سفر«حسین عرنوس»به ایران