بررسی اخلاق و سیره پیامبر(ص) در ویژه برنامه «فصل اسلام» سوره