بدون توقف؛ تلاش برای تداوم گفتگو و ترویج کرسی‌های آزاداندیشی