اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۰۸۰۰ تخت در دولت سیزدهم به تخت‌های بیمارستانی افزوده شد