عضو هیأت مدیره پرسپولیس: به AFC و فیفا نوشتیم سیاست از ورزش جداست