آمریکایی‌ها می‌خواهند برجام را تغییر بدهند/ ساختار تحریم‌ها به‌هم‌ریخته است/ غربی‌ها در اجرای توافق حُسن نیت ندارند/ بایدن ترامپ را نقد می‌کند؛ اما راه …

آمریکایی‌ها می‌خواهند برجام را تغییر بدهند/ ساختار تحریم‌ها به‌هم‌ریخته است/ غربی‌ها در اجرای توافق حُسن نیت ندارند/ بایدن ترامپ را نقد می‌کند؛ اما راه او را می‌رود