روایتی از حاشیه‌های نماز جمعه پایتخت، پس از ۲۰ ماه