مدیر فرابورس: دولت از ابتدای مهر اوراقی نفروخت +فیلم