بایرن مونیخ، هوفنهایم را در هم شکست و صدرجدول را حفظ کرد