تمجید رهبر انقلاب از نشان لباس ورزشی ایرانی که در المپیک توکیو درخشید