اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

موشک‌ها دیگر برجام را هوا نمی‌کنند!