اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم بزرگ سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی