اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیام عفو رهبری این است که ما سرِ ستیز با مخالفان نداریم