دیدار بایرن - بارسا بدون تماشاگر برگزار می‌شود

دیدار بایرن - بارسا بدون تماشاگر برگزار می‌شود