اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلم/اشک های اولین مدال آور ایران به خاطر دوری از فرزندش