اعزام ۳ تیم ارزیاب اورژانس در پی وقوع زلزله ۴/۵ ریشتری زنجان

اعزام ۳ تیم ارزیاب اورژانس در پی وقوع زلزله ۴/۵ ریشتری زنجان