اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف ناباورانه قهرمان آسیا در دور گروهی