تجارت ۱۶ میلیارد دلاری ایران با اعضای پیمان شانگهای